Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

zeus120
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhaazeel haazeel viamake-a-wish make-a-wish
zeus120
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viamake-a-wish make-a-wish
zeus120
Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie - czyż nie taka jest kobieta?
— Wisława Szymborska
Reposted fromashdsa ashdsa viamake-a-wish make-a-wish
zeus120
4270 9e34
Reposted frommake-a-wish make-a-wish
zeus120
Produkt łatwo dostępny jest zazwyczaj niskiej jakości
— wieczorne rozmowy
zeus120
6584 6a33
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamake-a-wish make-a-wish
zeus120
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo viamake-a-wish make-a-wish
zeus120
Bóg stworzył kobietę i spierdolił mężczyznę.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamake-a-wish make-a-wish
zeus120
zeus120
Jak się trzeba przemeblować, żeby ktoś się we mnie w końcu chciał zameldować?
— tyle myśleć i analizować
zeus120
żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie.
— j. żulczyk
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaflesz flesz
zeus120
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viaflesz flesz
zeus120
3397 fa49 500
Mów, co czujesz.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viatysiace-mysli tysiace-mysli
zeus120
Może po prostu stąd spieprzmy, co
— J.Żulczyk "Radio Armageddon"
zeus120
Wypiłam dziś dwanaście kubków herbaty i dalej mi źle. Czy to czas na wino?
— chaos w życiu, chaos w głowie
zeus120
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viapastelina pastelina
zeus120
5905 0bdc
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viapastelina pastelina
zeus120
Czasem tak mnie to wszystko męczy
że nawet nie mam siły źle się czuć
— Charles Bukowski
zeus120
najpierw powinnam poukładać swoje własne życie, a dopiero potem brać się za dzielenie go z kimś innym. 
— znalezione w notatkach na telefonie.
zeus120
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl